New Papastrello Shirt Available To Sweden Rock Magazine Subscribers

Ghost Papastrello SRM

From Sweden Rock Magazine:

Sommarerbjudande! Exklusiv Ghost-tröja endast till prenumeranter! Erbjudandet gäller till och med 31 augusti 2016.
Månadstidning! Sweden Rock Magazine satsar och blir månadstidning på riktigt. Utgivningstakten ökar från 11 till 12 nummer varje år.

Som prenumerant på Sweden Rock Magazine får du tidningen 12 gånger per år och minst 8 sidor extra i varje nummer jämfört med butiksvarianten. Det blir billigare än att köpa tidningen i butik och du får dessutom exklusiva erbjudanden, exempelvis hårdrocks-t-shirts till mycket förmånliga priser.

*Vid val av betalning via autogiro skickas ett medgivande ut till angiven adress tillsammans med ett svarskuvert. Första dragningen sker i slutet av den månad som beställningen registreras, förutsatt att medgivandet returnerats till oss senast den 20:e samma månad (om medgivandet kommer till oss efter den 20:e görs första dragningen nästkommande månad). Möjligheten att betala via autogiro fungerar endast inom Sverige och inte för gåvoprenumerationer.

**Obligatoriskt vid beställning av autogiroprenumeration. Om du har några frågor, vänligen maila på [email protected] eller ring oss på 0456-317 17.

Välj erbjudande
Jag vill teckna en helårsprenumeration (12nr) + Ghost-tröja och betala via faktura (729 kr)
Jag vill teckna en provprenumeration (3nr) + Ghost-tröja och betala via faktura (279 kr)
Jag vill teckna en autogiroprenumeration* + Ghost-tröja och betala månadsvis (60 kr/månad)
Jag vill teckna en autogiroprenumeration* + Ghost-tröja och betala årsvis (689 kr/år)
Jag bor utanför Sverige och vill teckna helårsprenumeration (1068 kr inom Europa, 1089 kr utanför Europa).
Jag är redan prenumerant och vill beställa Ghost-tröjan för 100 kr.

Translates to…

Summer Offer! Exclusive Ghost Shirt only to subscribers! Offer valid until August 31, 2016.
Monthly! Sweden Rock Magazine bet and get monthly real. Release rate increases 11-12 numbers every year.

As a subscriber to Sweden Rock Magazine, you get the magazine 12 times a year and at least 8 additional pages in every issue compared to store variant. It will be cheaper than buying a newspaper in the store and you also get exclusive offers, such as hard rock T-shirts at very reasonable prices.

* When choosing payment via direct debit will be sent a consent form to the address indicated together with a reply envelope. The first draw takes place at the end of the month in which the order is recorded, subject to the consent returned to us no later than the 20th of the same month (if the mandate comes to us after the 20th made the first draw next month). The possibility to pay by direct debit only works in Sweden and not for gift subscriptions.

** Required when ordering direct debit subscription. If you have any questions, please email the [email protected] or call us at 0456-317 17th

Select offer
I want to subscribe for a year subscription (12nr) + Ghost Shirt and pay by invoice (729 SEK)
I want to subscribe for a trial subscription (3NR) + Ghost Shirt and pay by invoice (279 kr)
I want to take out a direct debit subscription * + Ghost Shirt and pay monthly (60 / month)
I want to take out a direct debit subscription * + Ghost Shirt and paying yearly (689 / year)
I live outside Sweden and want to sign annual subscription (1068 SEK in Europe, 1089 SEK outside Europe).
I am already a subscriber and would like to order Ghost sweater for $ 100.

If you would like to subscribe to Sweden Rock Magazine visit www.swedenrock.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on tumblr
Tumblr
Share on reddit
Reddit
Close Menu
×
×

Cart